Aktualizacja Firmware Interfejsu STN 1170/2120 Bluetooth

 

Pobierz plik z ostatnią aktualizacją i programem do aktualizacji, jest tutaj:

– dla Vscan STN1170 https://www.scantool.net/downloads/updates/stn1170/

– dla Vscan STN2120 https://www.scantool.net/downloads/updates/stn2120/

 

Wepnij interfejs do samochodu i włącz zapłon następnie:

1. Wpisz w polu wyszukiwania paska zadań systemu Windows wyraz: „bluetooth”

2. Wybierz: „Ustawienia Bluetooth i innych urządzeń”

3. Kliknij „Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne”

4. Wybierz rodzaj urządzenia: „Bluetooth”

5. Po wykryciu przez system kliknij w odnalezione urządzenie

6. Wprowadź kod PIN następnie kliknij Połącz

7. Gdy urządzenie zostanie prawidłowo sparowane pojawi się komunikat „Twoje urządzenie jest gotowe!”

8. Wpisz w polu wyszukiwania paska zadań: „menedżer urządzeń” i kliknij aby wejść

9. Rozwiń zakładkę Porty (COM i LPT)

10. Zapamiętaj numer portu na którym widnieje interfejs jako „Standardowy port szeregowy przez link Bluetooth” w poniższym przykładzie to COM11

11. Uruchom pobrany program do aktualizacji „StnFirmwareUpdater” pamiętaj aby program nie był spakowany.

12. Wybierz plik z aktualizacją

13. Ustaw numer portu COM (port na którym jest zainstalowane urządzenie w menedżerze urządzeń)

14. Ustaw „Baud Rate” na: 38400

15. Kliknij „Upload Firmware” proces aktualizacji zostanie rozpoczęty, po zakończeniu w dolnej części programu pojawi się komunikat „Firmware update successful”