Aktualizacja Firmware Interfejsu

1. Pobierz plik z ostatnią aktualizacją, jest tutaj:

– dla Vscan STN1170 https://www.scantool.net/downloads/updates/stn1170/

– dla Vscan STN2120 https://www.scantool.net/downloads/updates/stn2120/

2. Rozpakuj zawartość, zainstaluj i uruchom program: STN Firmware Updater

link znajduje się w pobranej paczce można go uruchomić lub wejść ręcznie na adres:

https://www.scantool.net/downloads/updates/firmware_updater/

3. Wepnij interfejs do złącza USB komputera, następnie:

  1. Wybierz Manual Connection
  2. Wybierz port COM na którym jest zainstalowany interfejs (jeśli nie jesteś pewny sprawdź w menadżerze urządzeń Windows)
  3. Ustaw Baud Rate: 38400
  4. Kliknij OK
  5. Kliknij Connect to COM.. gdy zostanie ustanowione połączenie pojawi się „Connect to STN1170” lub „Connect to STN2120” w zależności jaki mamy interfejs.
  6. Kliknij Upload, domyślnie program wczytuje najnowszą wersję, możesz także wybrać Select Other firmware aby ręcznie wskazać plik z aktualizacją.
  7. Proces aktualizacji zostanie rozpoczęty, nie wypinaj interfejsu z portu USB
  8. Po poprawnym zakończeniu aktualizacji pojawi się komunikat „Device updated to (nr wersji)„, Aktualizacja interfejsu zakończona, wyłącz program.