Odczyt/zmiana prędkości baudrate w interfejsach STN1170/2120 USB

  1. Wepnij interfejs do portu USB, następnie uruchom program ELMConfig
  2. Wybierz port COM na którym jest zainstalowany interfejs (jeśli nie jesteś pewny sprawdź w menadżerze urządzeń Windows)
  3. Kliknij Adapter setup aby rozwinąć dodatkowe menu
  4. W rozwiniętym menu kliknij Open port program nawiąże komunikacje z interfejsem
  5. Po chwili w oknie „Adapter constant baudrate” wyświetli się aktualnie ustawiona prędkość interfejsu (w poniższym przykładzie prędkość interfejsu wynosi 38400)
  6. W celu zmiany prędkość wystarczy rozwinąć listę i zaznaczyć wybraną wartość, następnie należy wcisnąć Set. Gdy prędkość zostanie zmieniona wyświetli się komunikat „New speed was set”, wciśnij OK.