Instalacja sterowników KKL USB

Pobierz i rozpakuj plik zawierający sterowniki USB dla Vscan VAG KKL tutaj:

https://www.vscan.pl/vagkkl

 

Instalacja sterowników Windows:

1. Uruchom „jako administrator” plik:

dla Windows VISTA/7/8/8.1/10
Sterownik_windows_vista_7_8_10
dla Windows XP plik:
Sterownik_windows_xp

2. Następnie za pomocą kreatora
zainstaluj sterowniki3. Interfejs należy podłączyć do gniazda USB w komputerze.
Tak wygląda Menedżer urządzeń po instalacji:

4. Najlepiej ustawić interfejs na portach com między 1-4.
Jeżeli interfejs zainstalował się na innym porcie com można zmienić nr portu. Aby to zrobić należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zainstalowanym wirtualnym porcie com i wybrać: Właściwości -> Ustawienia portu ->  Zaawansowane

Ustawiamy numer portu COM: COM2