• ulepszone funkcje specjalne w pojazdach do 2015 roku