• aktualizacja ma na celu optymalizację oprogramowania