• aktualizacja bazy danych, rozwiązanie problemu z nieudanymi próbami usuwania kodów błędu