• Aktualizacja modeli Suzuki z lat 2012 i 2013 dla rynku amerykańskiego.