• Wprowadzenie funkcji kodowania w niektórych systemach.