• Wprowadzenie możliwości wpisania większych wartości dla odstępów między przeglądami dla Renault Laguna III.