• Rozwiązanie problemów nawiązywania komunikacji z systememi CDI, ESP, KI, KLA i TSG.
  • Rozwiązanie problemu z błędami występującymi podczas przeprowadzania odczytu parametrów.