• Wprowadzenie funkcji blokowania poduszek powietrznych i kalibracji czujnika ICM w BMW serii 1.