• Poprawa tłumaczenia błędów
  • Optymalizacja pracy oprogramowania.
  • Dodanie obsługi nowych modeli i systemów.