• Rozwiązanie problemu odczytu kodów błędu tablicy wskaźników w modelach Range Rover.