• Aktualizacja bazy danych kodów błędu.
  • Rozwiązanie problemów stabilności połączenia z systemem ABS.