• Aktualizacja bazy danych kodów błędu.
  • Poprawa funkcji testów elementów wykonawczych w ECM.