• Optymalizacja pracy oprogramowania.
  • Aktualizacja bazy kodów błędu.