• Aktualizacja polskiego tłumaczenia.
  • Aktualizacja bazy błędów.