• Dodanie funkcji blokady poduszek powietrznych oraz kalibracji czujnika ICM w BMW serii 1.