• Poprawa funkcji odczytu danych z systemu silnika.
  • Aktualizacja bazy błędów.