• Rozwiązanie problemu usuwania błędów systemu silnika w modelach Indigo.
  • Aktualizacja bazy błędów.