• Optymalizacja pracy oprogramowania.
  • Aktualizacja polskiej wersji językowej.