• Dodatnie funkcji blokady poduszek powietrznych oraz kalibracji czujnika ICM w BMW serii 1.
  • Poprawa obsługi systemu podwozia.
  • Aktualizacja bazy błędów.