• Poprawa funkcji diagnozy systemu silnika w modelach Discovery.
  • Aktualizacja bazy danych.