• Wprowadzenie nowych funkcji diagnostycznych w modelach XYLO i XUV500.
  • Aktualizacja bazy błędów.