• Optymalizacja pracy oprogramowania.
  • Aktualizacja bazy błędów.