• Rozwiązanie problemu usuwania błędów systemu silnika.
  • Aktualizacja bazy błędów.