• Poprawa funkcji diagnozy systemu silnika.
  • Aktualizacja bazy błędów.