• Optymalizacja funkcji odczytu parametrów w systemie ABS.
  • Aktualizacja bazy błędów.