• Optymalizacja struktury oprogramowania.
  • Aktualizacja bazy błędów.