• Poprawa funkcji diagnozy systemu TCM w starszych modelach Volvo.
  • Aktualizacja bazy błędów.