• Optymalizacja pracy oprogramowania.
  • Aktualizacja bazy błędów.
  • Rozwiązanie problemu odczytu parametrów w pojazdach z serii C4 i C5.