• Poprawa funkcji diagnozy systemu ABS.
  • Aktualizacja bazy błędów.