• Poprawa funkcji diagnozy systemu TCM.
  • Aktualizacja bazy błędów.