• Rozwiązanie problemu odczytu kodów błędu w systemie ABS.
  • Aktualizacja bazy błędów.