Rozszerzono funkcje na protokole UDS, min. kasowanie inspekcji.