Dodano więcej parametrów UDS dla VAG, poprawiono komunikację w module OBD2.